Opći uvjeti

U skladu sa članom 95. Zakona o igrama na sreću RS  (Službeni glasnik Republike Srpske broj 22/2019, 131/2020), PROFMEDIA d.o.o., Braće Pogornika 2b, 78000 Banja Luka, JIB: 4402594810002, PDV broj: 402594810002 donosi sljedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Skeniraj i cooliraj”

Član 1. Organizator

 

PROFMEDIA d.o.o. sa  sjedištem na adresi Braće Podgornika 2b, 78 000 Banja Luka, BiH (u daljem tekstu Organizator), PDV broj: 402594810002, JIB: 4402594810002, u ime firme OBALA GRUPA d.o.o., Bišće polje bb. (put za Aluminij), 88000 Grad Mostar, ID broj 4227279230000, PDV broj: 2272279230000, organizuje nagradnu igru pod nazivom: „Skeniraj i cooliraj“.

 

Član 2.  Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15.11.2023. do 31.12.2023. na teritoriji Republike Srpske.

 

Član 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se organizuje u cilju promocije Orangina gaziranog soka i unapređenja prodaje.

 

Član 4. Način učestvovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri može učestvovati svaki potrošač koji je stariji od 16 godina (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Srpskoj), a koji za vrijeme trajanja Nagradne igre u maloprodaji kupi jedan od proizvoda:

- pakovanja od 0,25L, 0,5L i 1,25L proizvoda: Orangina Regular, Orangina Rouge, Orangina Zero, u maloprodajnom objektu te zatim unese jedan jedinstveni kod apliciran na ambalaži proizvoda na odgovarajuće mjesto na web stranici www.skenirajicooliraj.com.

Skeniranje QR koda vodi korisnika na gore navedenu web stranicu gdje je potrebno izvršiti unos koda koji se nalazi na ambalaži proizvoda te unijeti obavezne lične podatke potrebne za potrebe provođenja nagradne igre i ostvarivanja svrhe u koju je ista organizovana u skladu s ovim Pravilima (ime i prezime,  e-mail adresa, broj telefona: dalje u tekstu: učesnik). Jedan kod vrijedi kao jedna prijava u nagradnu igru, a svaki učesnik može se prijaviti sa više bar kodova.

U slučaju nejasnoća i dodatnih informacija, potrošač se može obratiti na e-mail adresu [email protected].

 

Član 5. Broj prijava 

Svaki učesnik može učestvovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim kodovima. 

Svaki pojedini kod može biti iskorišten samo jedanput i računa se kao jedna prijava.

U slučaju da isti kod bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Sve ispravno poslane prijave putem aplikacije na web stranici www.skenirajicooliraj.com ulaze u centralnu bazu prijava učesnika.

 

Član 6. Pravo učestvovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposlenici Organizatora i njegovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže porodice, niti druge osobe koje na bilo koji način učestvuju pri organizaciji i provođenju ove nagradne igre.

 

Član 7. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Nagrada

Količina

Pojedinačna cijena

Ukupna vrijednost

Mobilni USB punjač LDNIO PL1013

2

41,05 KM

82,10 KM

Slušalice JBL Tune 520BT, bežične, Bluetooth, plave

2

101,68 KM

203,36 KM

Slušalice SONY WHCH520W.CE7, bežične, bež

2

115,39 KM

230,78 KM

Slušalice SONY WHCH520W.CE7, bežične, bijele

2

117,33 KM

234,66 KM

E-Book Reader Amazon Kindle 2022, 6", 16GB, WiFi, crni

1

312,91 KM

312,91 KM

American Tourister Airconic Spinner veličine cabin luggage

3

246,44 KM

739,32 KM

Longchamp torba

1

273,82 KM

273,82 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.076,95 KM sa PDV-om.

Organizator ove nagradne igre se obavezuje dostaviti  dokaz o uplati naknade u skladu sa članom 95. stav (2) Zakona o igrama na sreću Republike Srpske.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, druge nagrade ili usluge niti su prenosive na druge osobe. Slike nagrada na promotivnim materijalima i u mobilnoj aplikaciji su simbolične. Sve poreske obaveze regulisane su u skladu sa poglavljem XII Zakona o igrama na sreću RS.

Član 8. Izvlačenje dobitnika

U nagradnoj igri dijeli se ukupno 13 nagrada.

Izvlačenje dobitnika održaće se na kraju nagradne igre, 05. januara 2024. godine u 10.00 časova.

Jedna osoba može osvojiti samo jednu od nagrada.

Izvlačenjem dobitnika i dodjelom nagrade, dobitnik automatski gubi pravo učestvovati u ostatku izvlačenja.

Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računarske aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenja će biti provedena uz prisustvo tročlane komisije. Komisija će provjeriti je li dobitnik ispunio sve uslove za učestvovanje u nagradnoj igri u skladu sa ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik. Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Organizatora predočiti pri podizanju nagrade.

O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Organizator dostavlja Republičkoj upravi za igre na sreću.

 

Član 9. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Imena dobitnika biće objavljena najkasnije 8 dana nakon izvlačenja na web stranici www.skenirajicooliraj.com.

Dobitnici nagrada biće obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem u roku 8 dana od izvlačenja. Nagrade se preuzimaju po dogovoru sa Organizatorom. Dobitnici imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje lične karte ili druge identifikacione isprave te dokaza o kupovini (računa).

Organizator može dobitnicima sedmičnih nagrada iste dostaviti preporučenom poštom u roku od 30 dana od slanja pisane obavijesti, na adresu koju dobitnik zatraži pisanim putem. Ako dobitnik nagradu dobija preporučenom poštom i ne bude zatečen na navedenoj adresi, Organizator će ponovo pokušati obaviti dostavu, uz prethodni kontakt s dobitnikom.

Ako dobitnik ne želi dostavu nagrade putem pošte, svoju nagradu može preuzeti i lično, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi, i to na adresi Organizatora – Obala grupa d.o.o., Bišće polje bb. (put za Aluminij), 88000 Grad Mostar. Ako dobitnik ne preuzme svoju nagradu lično na adresi Organizatora u navedenom roku, Organizator će ga ponovo u narednom roku od osam dana pozvati da nagradu preuzme u naknadnom roku od 15 dana od dana primitka obavijesti za lično preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ako ponovljena dostava poštom na adresu ostane bezuspješna, dobitnik gubi pravo na nagradu, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti u Republičku upravu za igre na sreću. Potpisivanjem potvrde o preuzimanju nagrade sve obaveze Organizatora prema dobitnicima nagrada prestaju u cijelosti.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi ličnom kartom. Ako dobitnik ne može lično preuzeti nagradu, odnosno ako je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, nagradu može preuzeti zakonski zastupnik uz ličnu kartu i predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog tijela kojim je isti postavljen za staratelja, odnosno za punoljetnu osobu punomoćnik uz odgovarajuću punomoć. Ako je dobitnik nagrade osoba mlađa od 18 godina, nagrada će biti uručena roditelju ili staratelju maloljetnog dobitnika. Trenutkom preuzimanja nagrade kao i istekom roka u kojem dobitnik nije preuzeo nagradu u skladu sa odredbama ovih Pravila, prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje učesnika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliće se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri učestvovalo učesnika. S nagradama koje ne budu realizovane postupiće se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću RS.

Učesnici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu nagradu, robu ili uslugu. 

Član 10. Prekid nagradne igre, diskvalifikacija učesnika 

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći i iz drugih razloga u diskreciji Organizatora koji ih nije dužan posebno obrazlagati. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektronskih ili drugih javnih medija, na isti način na koji su objavljena pravila ove nagradne igre.

Organizator će diskvalifikovati učesnika ako utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe lične podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 16 godina te ako razumno sumnja u zloupotrebu nagradne igre. Kao zloupotreba nagradne igre naročito će se smatrati svaki pokušaj manipulacije i prevare prilikom unosa kodova, te će učesnike koji budu zatečeni u takvom postupanju Organizator diskvalifikovati i onemogućiti daljnje učestvovanje u ovoj nagradnoj igri.

 

Član 11. Zaštita ličnih podataka; pravo Organizatora na objavljivanje podataka o Dobitnicima

Učesnici u nagradnoj igri učestvuju: skeniranjem i ispunjavanjem internet obrasca,

očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju

Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke u svrhu provođenja nagradne

igre. Tako da prema pravilu učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-

mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora.

Učesnik je informisan i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade

ličnih podataka vrši preko izvršitelja obrade (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime voditelja skupljača podataka).

Učešćem u ovoj nagradnoj igri, učesnici su saglasni i daju prava da, ako postanu

dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u printanom,

zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku,

video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu

javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i

u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru.

Organizator koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je

isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran

pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja ličnih podataka, učesnik

se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora.

Lični podaci učesnika nagradne igre čuvaće se 120 dana nakon završetka nagradne igre

nakon čega će biti uništeni, osim ličnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne

igre i ličnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Lični podaci dobitnika

mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Organizator će preduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci

učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti s primjenjivim

Zakonodavstvom. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 

Član 12. Objava Pravila 

Pravila nagradne igre sa navedenim brojem i datumom Rješenja izdatog od strane Republičke uprave za igre na sreću biće objavljena prije početka nagradne igre na web stranici www.skenirajicooliraj.com i u dnevnim novinama na teritoriji Republike Srpske.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13. 

Učesnik koji učestvuje u nagradnoj igri prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, te prijavom za učešće potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih ličnih podataka i postupanja s istima. 

Član 14.

Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obavezuje da će u što kraćem vremenskom roku ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti učesnika odnosno ako je to potrebno i ostale učesnike. U slučaju spora između Organizatora i učesnika ove nagradne igre, nadležan je sud u Banjaluci.

Banja Luka, 06.11. 2023. 

 Profmedia d.o.o.

____________________________

 Dragan Momić, direktor