Opći uvjeti

Ova Pravila nagradne igre odobrena su rješenjem Federalnog ministarstva financija FBIH: Broj: UP-05-12-1-544/23 od 29.05.2023. godine 

U skladu sa Zakonom o igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/15 i 60/15), OBALA GRUPA d.o.o., Bišće polje bb. (put za Aluminij), 88000 Grad Mostar, ID broj 227279230000, PDV broj: 42272279230000. Broj protokola: 271/2022, donosi sljedeća

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Skeniraj i cooliraj”

 

Član 1. Priređivač

Priređivać nagradne igre je OBALA GRUPA d.o.o..

 

Član 2. Trajanje i svrha nagradne igre

Nagradna igra se organizira od 15.06.2023. do 15.09.2023.  na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se organizira u cilju promocije Orangina gaziranog soka i unapređenja prodaje.

 

Član 4. Način učešća u nagradnoj igri

U nagradnoj igri može učestvovati svaki potrošač koji je stariji od 16 godina (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u BiH), a koji za vrijeme trajanja Nagradne igre u maloprodaji kupi jedan od proizvoda:

- pakiranja od 0,25L, 0,5L i 1,25L proizvoda: Orangina Regular, Orangina Rouge, Orangina Zero, u maloprodajnom objektu te zatim unese jedan jedinstveni kod apliciran na ambalaži proizvoda na odgovarajuće mjesto na web stranici www.skenirajicooliraj.com.

Skeniranje QR koda vodi korisnika na gore navedenu web stranicu gdje je potrebno izvršiti unos koda koji se nalazi na ambalaži proizvoda te unijeti obvezne lične podatke potrebne za potrebe provođenja nagradne igre i ostvarivanja svrhe u koju je ista organizirana u skladu s ovim Pravilima (ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona; dalje u tekstu: učesnik). Jedan kod vrijedi kao jedna prijava u nagradnu igru, a svaki učesnik može se prijaviti sa više bar kodova.

Za učešće u finalnom super-izvlačenju, potrebno je unijeti 10 kodova tokom trajanja nagradne igre.

U slučaju nejasnoća i dodatnih informacija, potrošač se može obratiti na e-mail adresu [email protected].

 

Član 5. Broj prijava

Svaki učesnik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim kodovima.

Svaki pojedini kod može biti iskorišten samo jedanput i računa se kao jedna prijava.

U slučaju da isti kod bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Sve ispravno poslane prijave putem aplikacije na web stranici www.skenirajicooliraj.com ulaze u centralnu bazu prijava učesnika.

 

Član 6. Pravo učešća u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu učestvovati zaposlenici Priređivača i njegovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže porodice, niti druge osobe koje na bilo koji način učestvuju pri organiziranju i provođenju ove nagradne igre.

 

Član 7. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:

Nagrada

Količina

Pojedinačna vrijednost 

ORANGINA PAKETI

18

352,04 KM

Zvučnik WHITE SHARK, GBT-808 Conga, BT, 10W, crni

1

39,11 KM

Aparat za kafu Dolce Gusto

1

132,99 KM

Philips One Blade

1

177,35 KM

Zvučnik ANKER SoundCore Select 2

1

114,00 KM

Ledomat DOMO

1

295,70 KM

Patike Nike Air Jordan 1 Mid // white

1

195,58 KM

Patike Nike Air Jordan 1 Mid // white

1

195,58 KM

Patike Nike Air Jordan 1 Mid // white

1

195,58 KM

Vaučer za putovanje agencije Kompas

1

586,74 KM

Vaučer za putovanje agencije Kompas

1

586,74 KM

Glavna nagrada: Igraća konzola SONY PlayStation® 5 // 1 220,43 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 4 091,90 KM s uračunatim PDV-om.

Priređivač se obvezuje uplatiti 6% od ukupne vrijednosti nagradnog fonda i to ravnomjerno po 1,5% na sljedeće račune udruženja/humanitarnih organizacija: Račun Crvenog križa/Crvenog krsta Federacije Bosne i Hercegovine, Račun „CARITAS BISKUPIJA MOSTAR-DUVNO I TREBINJE-MRKAN“, Račun Humanitarne organizacije „MERHAMET“ („MERHAMET“ MDD), Račun Srpskog humanitarnog udruženja „DOBROTVOR“ (SHU „DOBROTVOR“).

Nagrade nisu zamjenjive za novac, druge nagrade ili usluge niti su prenosive na druge osobe.Slike nagrada na promotivnim materijalima i u mobilnoj aplikaciji su simbolične.

 

Član 8. Izvlačenje dobitnika

U nagradnoj igri održat će se ukupno 13 sedmičnih izvlačenje dobitnika, dijeli se 28 nagrada, dok se 1 izvlačenje odnosi na finalno „super-izvlačenje“ dobitnika.

 

SEDMIČNA IZVLAČENJA

U svakom sedmičnom izvlačenju učestvuju sve ispravne prijave podnesene u navedenoj sedmici od četvrtka 00:00:00 do srijede 23:59:59, a izvlačenje dobitnika za tu sedmicu održat će se petkom u 10:00 sati.

 

Izvlačenje dobitnika sedmičnih nagrada održat će se u prostorijama Priređivača prema sljedećem rasporedu:

 

1. krug 15.6. - 21.6. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

Aparat za kafu Dolce Gusto

 

2. krug 22.6. - 28.6. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

Patike Nike Air Jordan 1 Mid // white

 

3. krug 29.6. - 5.7. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

Vaučer za putovanje agencije Kompas

 

4. krug 6.7. - 12.7. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

Ledomat DOMO

 

5. krug 13.7. - 19.7. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

Patike Nike Air Jordan 1 Mid // white

 

6. krug 20.7. - 26.7. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

Vaučer za putovanje agencije Kompas

 

7. krug 27.7. -2.8. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

1x Orangina paket

1x Orangina paket

 

8. krug 3.8. - 9.8. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

Patike Nike Air Jordan 1 Mid // white

 

9. krug 10.8. - 16.8. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

1x Orangina paket

1 x Orangina paket

 

10. krug 17.8. - 23.8. 23:59:59

Nagrade:

1x Orangina paket

Zvučnik White Shark

 

11. krug 24.8. - 30.8. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

Philips One Blade

 

12. krug 31.8. - 6. 9. 23:59:59

Nagrade:

1 x Orangina paket

1x Orangina paket

 

13. krug 7.9. – 15.9. 23:59:59 

Nagrade:

1 x Orangina paket

Zvučnik ANKER SoundCore Select 2

 

Glavna nagrada: Igraća konzola SONY PlayStation® 5 // 1 220,43 KM

Za učešće u finalnom „super-izvlačenju“ dobitnika učesnik mora unijeti 10 kodova tokom trajanja nagradne igre.

Finalno super-izvlačenje održat će se u srijedu 20.9.2023. u 10:00h.

Dobitnici će biti izvučeni iz centralne baze podataka putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenja će biti sprovedena uz prisustvo tročlane komisije. Komisija će provjeriti je li dobitnik ispunio sve uslove za učešće u nagradnoj igri u skladu s ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, izvući će se novi dobitnik. Originalni račun potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te na zahtjev Priređivaća priložiti pri podizanju nagrade. O toku izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv printanog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, godina rođenja te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije, te potpisani zapisnik Priređivać dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

Član 9. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Imena dobitnika bit će objavljena najkasnije 8 dana nakon svakog izvlačenja na web stranici www.skenirajicooliraj.com.

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobivenoj nagradi pisanim putem u roku 8 dana od izvlačenja. Nagrade se preuzimaju po dogovoru s Priređivačem. Dobitnici imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje lične iskaznice ili druge identifikacijske isprave te dokaza o kupovini (računa).

Priređivač može dobitnicima sedmičnih nagrada iste dostaviti preporučenom poštom u roku od 30 dana od slanja pisane obavijesti, na adresu koju dobitnik zatraži pisanim putem. Ako dobitnik nagradu dobiva preporučenom poštom i ne bude zatečen na navedenoj adresi, Priređivač će ponovo pokušati obaviti dostavu, uz prethodni kontakt s dobitnikom.

Ako dobitnik ne želi dostavu nagrade putem pošte, svoju nagradu može preuzeti i lično, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o osvojenoj nagradi, i to na adresi Priređivača – Bišće polje bb. (put za Aluminij), 88000 Grad Mostar. Ako dobitnik ne preuzme svoju nagradu lično na adresi Priređivača u navedenom roku, Priređivač će ga ponovno u narednom roku od osam dana pozvati da nagradu preuzme u naknadnom roku od 15 dana od dana primitka obavijesti za osobno preuzimanje nagrade. Ako dobitnik niti u naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ako ponovljena dostava poštom na adresu ostane bezuspješna, dobitnik gubi pravo na nagradu, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti u Ministarstvo financija. Potpisivanjem potvrde o preuzimanju nagrade sve obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada prestaju u cijelosti.

Dobitnik je dužan svoj identitet prilikom preuzimanja nagrade potvrditi ličnom iskaznicom. Ako dobitnik ne može lično preuzeti nagradu, odnosno ako je dobitnik maloljetan ili bez poslovne sposobnosti ili ograničene poslovne sposobnosti, nagradu može preuzeti zakonski zastupnik uz ličnu iskaznicu i predočenje rodnog lista ili rješenja nadležnog organa kojim je isti postavljen za skrbnika, odnosno za punoljetnu osobu punomoćnik uz odgovarajuću punomoć. Ako je dobitnik nagrade osoba mlađa od 18 godina, nagrada će biti uručena roditelju ili skrbniku maloljetnog dobitnika. Trenutkom preuzimanja nagrade kao i istekom roka u kojem dobitnik nije preuzeo nagradu sukladno odredbama ovih Pravila, prestaju sve obaveze Priređivača prema dobitniku.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje učesnika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri učestvovalo učesnika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i Pravilnikom o organiziranju nagradnih igara.

Učesnici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu nagradu, robu ili uslugu.

 

Član 10. Prekid nagradne igre, diskvalifikacija učesnika

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem elektronskih ili drugih javnih medija. Priređivać će diskvalificirati učesnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe lične podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi mlađoj od 16 godina te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradne igre. Kao zloupotreba nagradne igre lično će se smatrati svaki pokušaj manipulacije i prijevare prilikom unosa kodova, te će učesnike koji budu zatečeni u takvom postupanju Priređivač će diskvalificirati i onemogućiti daljnje ucešće u ovoj nagradnoj igri.

 

Član 11. Zaštita ličnih podataka; pravo Priređivača na objavljivanje podataka o Dobitnicima

Učesnici u nagradnoj igri učestvuju: skeniranjem i ispunjavanjem internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene lične podatke u svrhu provođenja nagradne igre. Tako da prema pravilu učesnik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e- mail adresu ili adresu sjedišta Priređivača prema kontaktima na web stranici Priređivača. Učesnik je informiran i pristaje na mogućnost da Priređivač pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade (fizička ili pravna osoba koja obrađuje lične podatke u ime voditelja skupljača podataka).

Voditelj obrade ličnih podataka je OBALA GRUPA d.o.o., Bišće polje bb. (put za Aluminij), 88000 Grad Mostar, ID broj 227279230000, PDV broj: 42272279230000. Broj protokola: 271/2022. Izvršitelj obrade je Purpura Net d.o.o., Trg Drage Iblera 7, 10000 Zagreb OIB: 75419018511.

Učeščem u ovoj nagradnoj igri, učesnici su saglasni i daju prava da, ako postanu dobitnici nagrade, Priređivač može bez naknade koristiti i javno objaviti u printanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove lične podatke: ime, prezime, adresu, sliku, video materijal i druge podatke koje mu učesnik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, Člana ili sličnih materijala vezanih uz nagradnu igru. Priređivač koristi i obrađuje lične podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Priređivača o njihovoj promjeni.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja ličnih podataka, učesnik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Priređivača. 

Lični podaci učesnika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim ličnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Lični podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se lični podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim Zakonodavstvom. Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Priređivača.

 

Član 12.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, Urudžbenog broja i datuma izdavanja saglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena prije početka nagradne igre na web stranici www.skenirajicooliraj.com.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Učesnik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za učešće potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih ličnih podataka i postupanja s istima.

 

Član 14.

Ova Pravila nagradne igre odobrena su rješenjem Federalnog ministarstva financija FBIH: Broj: UP-05-12-1-544/23 od 29.05.2023. godine 

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obavezuje da će u što kraćem vremenskom roku ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti učesnika odnosno ako je to potrebno i ostale učesnike.

U slučaju spora između Priređivača i učesnika ove nagradne igre, nadležan je Opći sud u Mostaru.


U Mostaru, 24.5.2023.
Obala Grupa d.o.o.
Direktor društva